Livskonst AB org.nr 556301-0999 www.livskonst.se med bifirma Acute Medic Company, www.acutemedic.com, (här gemensamt benämnda ”Företaget”, ”Vi”), delar samma integritetspolicy. Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör dig (”Kunden”, ”Du”) och som Vi samlar in och behandlar i samband med Företagets verksamhet.
 

Personuppgifter och hur vi hanterar dem

Personuppgifter behandlas och skyddas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och gällande lagstiftning. Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras
till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress,
e-postadress, telefonnummer, kundnummer och IP-adress. Läs mer på www.datainspektionen.se
Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter när Du besöker
vår webbplats och använder dess tjänster.
I samband med att Du gör en beställning eller skapar ett användarkonto godkänner Du att vi sparar och använder dina uppgifter för att kunna erbjuda och genomföra våra tjänster och service.
Vi säljer aldrig personuppgifter till extern part och lämnar heller aldrig ut dessa till obehörig.

Personuppgifter - vilka och varför vi samlar uppgifter och till vad de används

Uppgifter Du lämnar i kontakt med oss behandlas, registreras och sparas för att kunna identifiera dig vid köp, behandla ditt ärende eller annan orsak till kontakt med oss. Uppgifterna det gäller är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och vid behov även person-och organisationsnummer. Vi sparar även IP-adress, köphistorik samt uppgifter om leveranssätt och utlämningsställen av försändelser. Köpeavtalet vi har ingått med dig utgör laglig grund för behandling av dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser och kunna fullgöra vårt avtal, men även för att vi ska hunna ge god support och service i olika ärenden.

Nedan följer exempel på vilka externa parter som vi kan behöva dela uppgifter med.
 

Leverantör av e-handelslösning
För att kunna driva webhandel anlitar vi leverantörer med e-handelslösningar eller andra administrationssystem. Dessa uppbär då rollen som personuppgiftsbiträde.

Betallösningar
För att kunna hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med exempelvis Klarna som samlar personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är enligt bolagets villkor personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Läs mer på www.klarna.com

 

Transportbolag
De fraktbolag vi nyttjar (ex. DHL, Postnord) tar enbart del av de personuppgifter som krävs för
att kunna leverera din beställning.


Myndigheter
Lagar och myndighetsbeslut kan göra att vi blir skyldiga att dela med oss av personuppgifter till olika myndigheter.
 

Direktmarknadsföring
Personuppgifter används även i samband med utskick av nyhetsbrev med information eller erbjudanden om våra produkter och tjänster. Vi använder externa system där din e-postadress finns lagrad. Du kan avsluta din prenumeration från oss genom länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundsupport. I samband med avslutet raderas dina uppgifter.
 

Kakor/Cookies
För att förbättra våra tjänster använder vi cookies där information behandlas och sparas för marknadsföring och webbanalys. Vill du inte att information sparas kan du i webbläsaren välja att inte acceptera cookies.
 

Övriga
Om det så är nödvändigt för vår verksamhet kan vi i vissa fall behöva dela personuppgifter med andra parter än de som angivits ovan. Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare vid försäljning av hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Den tid som uppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi lagrar inte onödiga uppgifter och sparar normalt kunduppgifter i upp till tre år från senaste kundkontakt. För att uppfylla bokföringslagen, andra lagar eller myndighetsbeslut kan uppgifter komma att behöva sparas längre.

Hur vi skyddar personuppgifter

Genom industristandarder lagrar, behandlar och kommuniceras information på ett säkert sätt och genom säkerhetsåtgärder skyddas personuppgifter mot missbruk, förlust och obehörig åtkomst. Endast personer som har behörighet har tillgång till lagrade personuppgifter. Leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och enligt givna instruktioner.

Radering eller rättelse av personuppgifter

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör dig och som behandlas av Företaget. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Du har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt äger rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.
Vill Du kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter kan det göras via brevpost eller e-post: Livskonst AB, Vintrosa 740, 719 31 Vintrosa. E-post: info@livskonst.se

Om Du är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående varsel och när som helst i tiden uppdatera vår integritetspolicy, i den utsträckning vi anser det är nödvändigt eller på grund av legala eller andra krav. Uppdaterad integritetspolicy publiceras på webbplatsen.

 

Klarna
Drift & produktion:  Wikinggruppen